Pliki do pobrania

Regulaminy

Lp. Opis Pobierz
1 Regulamin szkoleń e-learning
2 Rules for the organization of e-learnings
3 Regulamin organizacji szkoleń dla Kadr Dydaktycznych UAM

Zamówienia publiczne

Lp. Opis Pobierz
1 POWER Wniosek ZP
2 POWER Zapotrzebowanie

Umowy cywilno-prawne

Lp. Opis Pobierz
1 Umowa zlecenie civil law contract
2 Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego KAŻDA UMOWA ZLECENIE DZIEŁO
3 Załącznik umowa zlecenie
4 Umowa o przeniesienie praw autor POWER
5 Umowa zlecenie nowa
6 Umowa o dzieło POWER
7 Rachunek do umowy c-p
8 Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM do umów c-p POWER

Księgowe

Lp. Opis Pobierz
1 Opis faktury POWER
2 Zwrot kosztów uproszczona
3 Nota obciążeniowa ogólna
4 Wniosek o zaliczkę
5 Rozliczenie zaliczki

Personel – dokumenty

Lp. Opis Pobierz
1 Karta czasu pracy nowy wzór
2 Podanie o zatrudnienie na etat cząstkę etatu
3 Dodatek zadaniowy
4 Oświadczenie dotyczące zaangażowania zawodowego
5 Karta czasu pracy nowy wzór

Uczestnicy – dokumenty

Lp. Opis Pobierz
1 UJ deklaracja uczestnictwa – formularz
2 UJ umowa z pracownikiem – wzór
3 UJ deklaracja uczestnictwa – formularz
4 UJ oświadczenie dane osobowe

Inne

Lp. Opis Pobierz
1 Formatka ogólna Power1