Aktualności

Łemkowszczyzna w przybliżeniu
Studenci I roku studiów drugiego stopnia na kierunku „Komunikacja europejska” cały ostatni tydzień (13-19 maja 2019 roku) spędzili w Beskidzie Niskim, gdzie w ramach fakultatywnego bloku „Przybliżenia” zapoznawali się ze społecznością łemkowską i jej kulturą. Autorem koncepcji modułu „Przybliżenia: Łemkowszczyzna na styku kultur” jest dr Igor Ksenicz z Zakładu Kultury Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej IKE, który wspólnie z Panią Moniką Ziembą sprawował opiekę nad studentami.
Program wyjazdu był bardzo intensywny. Grupa odwiedziła wsie Gładyszów i Konieczna, gdzie spotkała się z lokalnymi łemkowskimi aktywistami. W Gorlicach swoje podwoje przed studentami otworzyły organizacje łemkowskie – Ruska Bursa i Zjednoczenie Łemków. Niezapomnianym przeżyciem było spotkanie z łemkowską pieśniarką Julią Doszną, która wykonała kilka utworów w pięknej scenerii Zagrody Maziarskiej we wsi Łosie. Studenci szukali śladów Nikifora, a właściwie Epifaniusza Drowniaka, łemkowskiego malarza prymitywisty. W tym celu udali się na zachodnią Łemkowszczyznę – do Krynicy i okolic, gdzie odwiedzili kilka łemkowskich cerkwi. Rozmawiali również z duchownymi greckokatolickimi i prawosławnymi sprawującymi posługę na Łemkowszczyźnie. W cerkwi prawosławnej w Krynicy ze studentami spotkał się Piotr Trochanowski (pseud. Petro Murianka), łemkowski poeta i działacz społeczny. Uczestnicy „Przybliżeń” odwiedzili też Rusinów po drugiej stronie Karpat. Po drodze wstąpili do Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowie, a na Słowacji zwiedzili Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidniku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy’ego Warhola (rodzice Andy’ego wyemigrowali do USA z rusińskiej wsi Mikova). Będąc w Beskidzie Niskim, nie mogło zabraknąć górskiej wycieczki – ostatniego dnia studenci powędrowali z Regietowa do Wysowej. Program uzupełniły prezentacje studentów i warsztaty – m.in. nauka piosenek łemkowskich – prowadzone przez dra Igora Ksenicza i Panią Monikę Ziembę.
Efektem tegorocznej, pierwszej edycji „Przybliżeń” będzie reportaż przygotowany przez studentów, który już niebawem zaprezentujemy na otwartym spotkaniu w Instytucie Kultury Europejskiej.
Zachęcamy do odwiedzenia profilu „Przybliżeń” na Facebooku (@przyblizenia).